Kategória nélkül @hu

2020.04.23.

Udvarnok

Banatski Dvor Ez az Ó-Béga mentén fekvő település a XX. században jött létre Törzsudvarnok és Szőllősudvarnok egyesüléséből. Törzsudvarnokot korábban Ittvarnok, a 19. században keletkezett Szőllősudvarnokot pedig […]
2020.04.23.

Töröktopolya

Banatska Topola A mai település helyén még az 1783. évi térképen is nagy kiterjedésű mocsarak láthatóak. 1781-ben a beodrai uradalom, amelyhez e mocsaras terület is tartozott, […]
2020.04.23.

Törökkanizsa

Novi Kneževac Neve a szláv Knezaha szóból származik, mely olyan helyet jelent, ahol valamely kenéz székhelye volt. A település határában őskori és népvándorláskori leleteket is találtak. […]
2020.04.23.

Törökbecse – Aracs

Novi Bečej – Vranjevo Aracsa néven szerepel az 1332–37. évi pápai tizedjegyzékekben, valamint a 15. századi oklevelekben. 1440-ben Becse várához tartozott és az egész középkor során […]
2020.04.23.

Torda

Torda Torda mint falunév már megtalálható a 13. és 14. századi okiratokban. A település a török hódoltság idején megsemmisült, még az 1723–1725-ös Mercy-féle térképen a becskereki […]
2020.04.23.

Tóba

Toba Magyarcsernye község legkisebb lélekszámú települése. Eredetileg a szenthubert-tóbai uradalomhoz tartozott. 1797-ben szegedi eredetű dohánykertészek települtek meg itt. Több híres tulajdonosa is volt (Zichyek, Chambord herceg, […]
2020.04.23.

Tiszaszentmiklós

Ostojićevo Tiszaszentmiklós Csóka községhez tartozó Észak-bánsági település. Nevét már 1280-ban említették az oklevelek. A középkorban neve Rasán-Szent-Miklós volt, később Kis-Szent-Miklós néven említik. A település a Csanád […]
2020.04.23.

Tamásfalva

Hetin Tamásfalva Közép-bánsági teleülés, Bégaszentgyörgy községben. Nevét Komori Bedekovich Tamás udvari tanácsostól vette, aki a település birtokosa volt. 1841-ben dohánytermelő magyarok telepedtek le itt. Az 1848–49-es […]
2020.04.23.

Szaján

Sajan Szaján neve ősmagyar személynév. Okleveles adatok csak a 15. század közepétől vannak róla. A mohácsi vész után a nemes birtokosok és jobbágyok elmenekültek innen, majd […]