Без категорије @sr

2020.05.13.

Тазлар

Tázlár Тазлар је насеље јужно од Шолтвадкерта (Soltvadkert) са земљиштем изузетно слабог квалитета. Пустара Тазлар је у 18. веку била власништво породице Ватаи (Wattay). 1830-их на […]
2020.05.13.

Кишкунмајша

Kiskunmajsa Најранија појава имена насеља налази се у повељи краља Сигисмунда из 1436. године у којој је краљ потврдио Јаноша Мајош Тот-а(Mayossa Tóth János) у својој […]
2020.05.13.

Форашкут

Forráskút Форашкут је типично салашко насеље на пустариПанонске низије (Alföld). Налази се уз вештачки пут који повезује Сегедин и Кишкунмајшу, 23 км од Сегедина. До 1950. […]
2020.05.11.

Жомбо

Zsombó Налази се уз пут који повезује Кишкунмајшу са Сегедином, око 15 километара од Сегедина. Назив Жомбо односи се на тршчано, мочварско подручје. Његова најважнија погранична […]
2020.05.11.

Ујсентиван, Сентиван

Újszentiván, Szentiván Током своје историје насеље, које се налази под углом Тисе-Мориша (Tisza, Maros), неколико пута је уништено, а затим поново насељено. Његово насељавање после турске […]
2020.05.11.

Санк

Szank Санк је насеље Куманског порекла које припада Доњем Кишкуншагу (Alsó-Kiskunság). Његов први писани запис је из 1451. године, који га спомиње као „Занков салаш“, било […]
2020.05.11.

Кибекхаза

Kübekháza, Kübeckháza Село је насељено 1844. године, имање Серег (Szőreg) обезбедило је смештај за закупнике дуванских баштована који су дошли из Сегед-Алшовароша (Szeged-Alsóváros). Пре насељавања, неколико […]
2020.05.11.

Кемпец

Kömpöc Кемпец је насеље које припада Доњем Кишкуншагу (Alsó-Kiskunság) . Име је добило по вођи Кумана који се звао „Kempetz“. Било је то насеље са самосталном […]
2020.05.11.

Кларафалва

Klárafalva Подручје око села на левој обали Мориш (Maros) а било је насељено још од бронзаног доба. Село постоји још од времена освајање домовине од стране […]