„Традиционална архитектура из нове перспективе“ је такав пројекат који су заједнички планирале две партнерске институције.

Циљ пројекта и главни разултат је онај приручник, који представља резиме архитектонског наслеђа сегединске регије, намењен искусним архитектама. Публикација на српском и мађарском језику, приказује изграђено наслеђе, рашчлањено на његове елементе, јединице и варијанте, и помаже у пројектовању зграда које се уклапају у околину. Књига је намењена као практични водич институцијама, музејима, инжењерским коморама и грађанским организацијама.

Одабраних 127 насеља су део сегединске регије, омеђен од стране Калмањ Лајоша и Балинт Шандора, припадају подручјима Чонграда, Хомокхата, Кишкунчага, Бачке и Темешкеза, насељеним од стране досељеника из Сегедина.

Траг заједничког порекла огледа се у традиционалној сеоској слици и архитектури, поред чињенице да су од друге половине 20. века промене животних услова и промене становништва довеле до трансформације слике села. Нови правци архитектуре полако мељају слику села, и нове модерне грађевине постају оличење насеља.

У стамбеним зградама и газдинствима још се увек могу препознати неки елементи који потичу из 18. века, али у 20. веку морамо рачунати на постепено губљење традиционалне слике села. Опстала је традиционална архитектура, документујући грађевине од посебне вердности, учесници пројекта су касније обавили незамењиви задатак очувања наслеђа.

Пројекат одговара следећем:
- ICOMOS међународне препоруке, нарочито солунске препоруке из 1973. године – о очувању и ревитализацији сеоске архитектуре;
- Изјава Tlaxcala о оживљавању малих насеља – ова изјава обједињује све потребне елементе
- Европски План Просторног Развоја (ЕППР) – део који се бави културним и изграђеним наслеђем,
- Диплома о изграђеном народном наслеђу - документ заснован на очувању традиционалне архитектуре у вишенационалним регијама;
- Бришка резолуција: принципи који се односе на рехабилитацију историјских градова
- Повеља за очување историјских градова и урбаних подручја – овај документ се фокусира на оне територије, које документују историју и чувају традицију заједнице.

Овај пост је такође доступан: Magyar (мађарски) English (енглески)