Dr. Bárkányi Ildikó PhD., projektkoordinátor

Néprajzkutató, a Móra Ferenc Múzeum főmuzeológusa, a projekt magyarországi koordinátora.

Néprajzkutatóként részt vett a terepmunkában, és az archív dokumentumok összegyűjtésében.

A Tisza-Maros szög és Szeged közvetlen környékének népi építészeti felmérésében és fotózásában volt aktív szerepe.

Kerner Gábor, műemlékvédelmi szakmérnök

Magasépítési technikus, tervező, műemlékvedelmi szakmérnök és néprajzkutató.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Zala megyei Kormányhivatal örökségvédelmi referenseként vonult nyugdíjba 2014-ben, azóta a Kerner és Társa KKT cégvezetőjeként tevékenykedik. Rendszeresen publikál a Magyar Építőművészet folyóiratban és szakmai konferenciákat szervez, előadásokat tart.

Az ICOMOS Népi Építészeti Szakbizottságának titkára és a HUNGÁRIA NOSTRA Város és Faluvédő Szövetség alelnöke. A kutatási program egyik ötletadója, kidolgozását Szilágyi Máriával közösen végezték.

A szegedi nagytájhoz tartozó szerbiai településeken végzett felméréseket, amelyeket szakrajzokkal, és szabadkézi rajzokkal is dokumentált. A kutatás eredményeit összegző kötet egyik szerzője.

Szilágyi Mária, építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

Építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, az építészet doktora, 2014-től az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának oktatója, tudományos kutató.

Tagja a MTA Veszprémi Népi Építészeti Munkabizottságának, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottságának, a Szerbiai Műemlékvédők Társaságának és az Újvidéki Építészek Társaságának.

Fő kutatási területe a Bánság falusi építészete és településszerkezete, emellett részt vett a Vajdaság ipari öröksége regiszterének elkészítésében. A kutatási program egyik ötletadója, kidolgozását Kerner Gáborral közösen végezték. A projekt során a szerbiai, szegediek által benépesített települések építészetének felmérését végezte el, számos fényképfelvételt készített. A terepmunka mellett az archív dokumentumok, térképek összegyűjtését vállalta. A kutatás eredményeit összefoglaló kötet egyik szerzője.

Dr. Ozsváth Gábor Dániel PhD., műemlékvédelmi szaktanácsadó, néprajzkutató

Néprajzos muzeológusként és tanárként tevékenykedett, 2015-től a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán meghívott főiskolai docens, a művelődéstörténet, néprajz és honismeret tárgyak oktatója.

Fő kutatási területe a hagyományos szél- és vízimalmok története a Kárpát-medencében, valamint a szegedi nagytájra jellemző napsugárdíszes deszkaoromzatok elterjedése és formai változatai. Publikációi szakfolyóiratokban és önálló, illetve gyűjteményes kötetekben jelennek meg.

Számos tudományos társaság tagja, a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Népi Építészeti Munkabizottságának társelnöke, a Magyar Molinológiai Társaság vezetőségi tagja.

A projektben a népi építészeti emlékek felmérését, fényképes dokumentálását végezte, de a kapcsolódó archívumokban is kutatást folytatott.

Dr. Fodor Ferenc PhD., néprajzkutató

Néprajzkutató, történész, a Móra Ferenc Múzeum főmuzeológusa, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének óraadója.

Fő érdeklődési területe a Duna-Tisza közi Homokhátság benépesülése, a tájra jellemző migrációs folyamatok, valamint a paraszti gazdálkodás 20-21. századi változása.

Publikációi önálló és gyűjteményes kötetekben jelennek meg. Tagja többek között a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságának.

A projektben kutatóként vett részt, több ezer fotót készített, melyek közül kiemelkedő értékűek a homokháti tanyákról készült felvételek.

Vukov Anikó Veronika, néprajzkutató muzeológus

A Móra Ferenc Múzeum Néprajzi Gyűjteményében dolgozom, ahol a tárgygyűjtés mellett a fotó-és az adattári anyag gondozásával is foglalkozom.

Fő kutatási területeim a gyógynövénytermesztés- és használat (e témából jelenleg doktori dolgozatomat készítem), a tisztálkodás szokásrendszere és a kisiparosok néprajza, melyekből szakmai publikációkat és ismeretterjesztő előadásokat egyaránt készítek.

Dömötör Mihály, fotóművész

Dömötör Mihály fotóművész a Szegedi Móra Ferenc Múzeum múzeumi fotográfusaként vonult nyugdíjba 2010-ben. Azóta szabadúszó fotográfusként tevékenykedik.

2010 - óta hét önálló kiállítást hozott létre melyeket Hódmezővásárhelyen kívül 26 különböző helyen mutatott be. Alkalmazott fotográfiát tanít a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Felkérésre gyakran tart szakmai előadásokat, nyit meg fotókiállításokat.

A hódmezővásárhelyi Lucien Hervé Kamera Klub elnöke.

A szegedi nagytájhoz tartozó magyar településeken készített a kutatócsoport szakmai útmutatása alapján fényképeket.

Ez a bejegyzés szintén elérhető: English (angol) српски (szerb)