Kategória nélkül @hu

2020.04.23.

Rábé

Rabe Rábé Árpád-kori település. Nevét az oklevelek 1256-ban említették először Rabey néven. A Csanád nemzetség birtokai közé tartozott. A török időkben, Temesvár eleste után a falu […]
2020.04.23.

Podlokány

Podlokanj Podlokány ma közigazgatásilag nem önálló település, három település: Oroszlámos, Podlokány és Sziget képezi Oroszlámos helyi közösséget. 1851-ben Fényes Elek magyar statisztikus, közgazdasági statisztikai és földrajzi […]
2020.04.23.

Padé

Padej Ásatási leletek mutatják, hogy Padé Árpád-kori település. A határban, ott, a hol a Harangod (ma Aranka) a Morotva tóba ömlött, feküdt a középkorban Harangod falu. […]
2020.04.23.

Oroszlámos

Banatsko Aranđelovo A mai Oroszlámost a 18. században telepítették. 1753-ban a régi Oroszlámostól délre Perlas gróf temesvári tartományi kormányzó új falut telepített, amelyet Új-Oroszlámosnak neveztek el. […]
2020.04.23.

Ókeresztúr

Srpski Krstur A 14. században egy oklevél Papkeresztúr néven említi, akkori birtokosa Bernátfia Lőrincz volt, majd egy 1717. évi jegyzékben Kistúr néven szerepel, a 19. században […]
2020.04.23.

Muzslya

Mužlja – Zrenjanin 1890-ben keletkezett a kincstári tulajdonú Becskerek melletti birtokon szajáni családok letelepedésével. A Karácsony Bogdán által alapított, s később megszüntetett Akács szegedi eredetű gányói […]
2020.04.23.

Magyarszentmihály

Mihajlovo A magyarszentmihályi puszta az eleméri uradalom részeként 1796-ban, Kiss Izsák betelepítési tervei nyomán népesül be dohánykertészettel foglalkozó családokkal. Később, Kiss Ernő telepít gányókat, majd a […]
2020.04.23.

Magyarmajdán

Majdan A település a középkori, a Csanád-nemzetség által alapított Oroszlámos helyén és a mai szomszédságában létesült. Később, a 18. században kamarabirtok, majd gróf Batthyány Ignác erdélyi […]
2020.04.23.

Magyarittabé

Novi Itebej Ittabé első említése 1219-ből származik. Mindezt az akkoriban fennálló, Keve vármegye egyetlen ismert egyházi intézménye, az ittebei bencés prépostság fennmaradt irataiból tudjuk. 16. századi […]